Gustafsson blir kvar som ordförande — Kärrbrink invald i styrelsen

Per-Anders ”Nöne” Gustafsson, Per-Anders Gustafsson, ordförande, svenska bandyförbundet, årsmöte, Jesper Kärrbrink

Ordförandestriden är över inom Svenska bandyförbundet. Per-Anders Gustafsson får förnyat förtroende på posten — och Jesper Kärrbrink blir vice ordförande.

Det har minst sagt varit konfliktfyllt i bandy-Sverige de senaste veckorna med två delade läger: ge fortsatt förtroende till sittande ordföranden Per-Anders ”Nöne” Gustafsson eller låta valberedningens nominering från i somras, Jesper Kärrbrink, ta över ordförandeklubban.

På lördagen hölls så Svenska bandyförbundets årsmöte i Uppsala och det tänkta dramat uteblev helt.
Omstridde Per-Anders Gustafsson fick förnyat förtroende och utmanaren Jesper Kärrbrink valdes in i förbundsstyrelsen som vice ordförande.

Att det hela föll väl ut berodde på att Per-Anders Gustafsson och Jesper Kärrbrink, några timmar innan mötet, hade en informationsträff där de presenterade vägen framåt för svensk bandy. De båda kommer dela upp ansvarsområden mellan sig framöver.

— Det är viktigt att visa att vi menar allvar med samarbetet som vi presenterat idag och att vi jobbar med vår utvecklingsplan och ett strategiskt arbete framöver, säger Per-Anders Gustafsson till svenskbandy.se.

Förra ordföranden Stig Bertilsson, som gör en återkomst i svensk bandy och tar en plats i valberedningen, gladdes över att en infekterad strid verkar ha blossat över.

— Lösningen med Per-Anders Gustafsson och Jesper Kärrbrink i samma styrelse ger grund för en enighet inom bandyn, i motsats till hur det blivit om Kärrbrink hamnat utanför, säger han till TTELA.

Jesper Kärrbrink själv tycker att den stundtals hätska debatten den senaste tiden har varit olycklig.

— Vi i styrelsen får ta till oss av det här och se till att det inte uppstår igen. Det viktiga nu är att vi blickar framåt. Långsiktigt är ungdom, dam-flickbandy, anläggningar och naturligtvis ekonomi viktiga frågor. På kortare sikt måste sponsorsidan och SM-finalerna prioriteras. Vi vill dessutom ha en ny generalsekreterare från årsskiftet, en person med mycket energi och gärna med ett förflutet inom idrotten och helst bandyn, säger han och fortsätter:

— Det är viktigt att poängtera att mycket bra sker inom bandyn, det finns en plan och en medvetenhet. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kanske delvis mitt nätverk, mina idéer och mitt ledarskap.

Mattias Bladh

SVENSKA BANDYFÖRBUNDETS STYRELSE 2020/21:

Per-Anders Gustafsson, ordförande (omval 1 år)
Jesper Kärrbrink (nyval 2 år)
Johanna Pettersson (nyval 2 år)
Anne Holopainen (nyval 2 år)
Arne Anderstedt (omval 2 år)
Oscar Chröisty (fyllnadsval 1 år)
Elin Ivarsson (1 år kvar på sitt mandat)
Henrik Nilsson (1 år kvar på sitt mandat)
Tiina Vesala (1 år kvar på sitt mandat)