Falu kommun utreder tak över bandyplanen på Lugnet: ”Naturligtvis positivt”

Falu BS, hall, tak, bandyhall

Falu BS får tak över bandyplanen på Lugnet? Ja, det kan bli en realitet då kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun ska utreda issporternas behov innan årets slut.
— Det är naturligtvis positivt att det omnämns, det var längesedan det pratades i de termerna om en takad isyta, säger Falu BS ordförande Johan Hedberg till klubbens hemsida.

Issporternas situation på Lugnet har länge varit en het fråga i Falun. Inte minst för Falu BS, som kämpat för en bandyhall under många år.
Men nu står det klart att kommunen har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över en varaktig lösning som alternativ för tälthallen Halltec Arena. För bandyns del medför det att frågan om tak över bandybanan kommer att ingå i utredningen, som beräknas vara färdig i december.

⁣— Beslutet handlar om att vi även ska titta på en taklagd yta för bandyplanen och om man jämför med andra kommuner så har vi ett lågt antal ishallar jämfört med befolkning. I beslutet som togs uppmanar vi även Falu IF att förhandla ett mer förmånligt avtal med Halltec. Det nuvarande avtalet sträcker sig till 2024 och om nuvarande beslut blir verklighet 2023 så vill vi ju gå ur nuvarande avtal, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Svante Parsjö Tegnér till Dala-Demokraten.⁣

Falu BS ordförande Johan Hedberg välkomnar utredningen.⁣

— Det är naturligtvis positivt att det omnämns, det var längesedan det pratades i de termerna om en takad isyta, säger Falu BS ordförande Johan Hedberg till klubbens hemsida.

Hedberg menar att diskussionerna med kultur- och fritidsnämnden fungerar väl.

— Det är positivt att vi har fått komma till tals och jag upplever att de varit lyhörda för de behov som finns för issporterna. Parterna förstår varandras argument. Det här är en positiv start.⁣

I Sverige finns i dagsläget 16 hallar för bandy. Inom två år kommer den siffran ökas till runt 20. Bandyförbundet tillhandahåller modeller på hallar som är såväl energisnåla och kostnadseffektiva

— Vi som förening kan bidra med information från bandyförbundet och aktivt vara behjälpliga i frågan, säger Johan Hedberg. ⁣

Mattias Bladh