Tack för ert stöd

Bandyfeber, givare

Utan alla våra fantastiska läsare skulle Bandyfeber riskera gå i graven. Framförallt i dessa tider där det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Stort tack till alla nedan. Saknas ditt namn eller är något felstavat? Hör av dig till oss på Bandyfeber via Facebook eller mejla [email protected] så löser vi det!

Juli 2020

Mikael Westerberg
Jan Hylander
Agneta Selg
Bea Nilsson
Kenneth Kvist
Fredrik Bergström
Bernt-Eric Spelbacken
Stefan Hoffman
Jan-Erik Flink
Lotta Parling
Svante Olsson
Annette Jonsson
Wäinö Kaarto
Rafi Markarian
Peter Nava
Gustav Renberg
Peter Jansson
Victoria Bergwall
Ulf Bogren
Per Leibel
Stefan Andersson
Tord Amre
Christina Edvardsson
Peder Granath

Laila Bladh Hellman
Robert Ekwall
Kjetil Raeen
Björn Asplin
Holger Ljung
Ola Mattsson
Lennart Olsson
Patrik Fredriksson
Jan Lundborg
Håkan Thuresson
Patrik Andersson
Jan Andersson
Markus Norström
Trond Erik Hansen
Klas Thorselius
Maria Lundberg

Juni 2020

Lars-Gösta Nauclér
Erik Stål
Peter Tigerberg
Andreas Hedin
Bo Zander
Gustav Renberg
Pernilla Edling
Ulf Bogren
Erik Johansson
Ingvor Karlsson
Fredrik Broman
Håkan Brindholm
Mattias Wallin
Fredrik Jurstrand
Anette Spellas
Lotta Parling
Erik Blomfjord
Bo Martinsson
Lennart Olsson
Christoffer Darell
Ann Eriksson
Rafi Markarian
Anders Jakobsson
Victoria Bergwall
Annette Jonsson
Stefan Nordström
Stefan Hoffman
Jan Andersson
Roger Lindkvist
Bengt Åke Dickman
Per Olsson
Peter Nava
Jack Johansson
Andreas Hansson
Charlotte Bylund
Sören Gustavsson

Robert Ekwall
Kjetil Raeen
Micael Kolsmyr
Fredrik Brorsson
Maria Tegelberg
Niclas Samuelsson
Björn Asplin
Andreas Lindberg
Thomas Eriksson
Jan Lundborg
Kent Petersson
Lars Granström
Calle Ringbo
Peter Forsell
Carolina Tengström
Anders Jansson
Sören Storm
Mattias Lokander
Mikael Johansson
Arne Andersson
Björn Wessman
Ralf Wennberg
Niklas Lindahl
Jakob Freberg
Stefan Larsson
Arne Bogegård
Åsa Blickander

Maj 2020

Alexander Vedin
Marie Karlsson
Marcus Olsson
Johan Andersson
Christina Edvardsson
Thomas Björk
Erik Stål
Ulf Dahlberg
Tor Andersson
Amrik Swedin
Robert Ekwall
Peter Johansson
Victoria Bergwall
Staffan Geller
Anders Jakobsson
Lars Taxén
Jimmy Emilsson
Rafi Markarian
Fredrik Hallin
Per Liss
Yvonne Bjerkegren
Pernilla Edling
Henrik Hagberg
Annette Jonsson
Tobias Johansson
Bengt Jonasson
Lennart Olsson
Kenneth Kvist
Robert Ekwall
Jan Sjonemark
Bengt Jonasson
Karl Fredrik J
Katarina Artur
Peter Nava
Jan Stemberger
Ulf Bogren
Jan Andersson
Bengt Eriksson
Håkan Edvinsson
Curt Persson
Mikael Öijer
Ronnie Bodell
Urban Johansson
Stefan Larsson
Ola Mattsson
Björn Wessman
Per Dalin
Åsa Staaf Blick
Lena Karlsson
Fredrik Brorsson
Jan Hylander
Mikael Häggkvist
Carolina Tengström
Per Olsson
Jens Törnberg
Johannes Gustavsson
Lind Skogsberg
Ulf Alexsson